Prohlášení o ochraně osobních údajů 


  • Vzhledem k tomu, že účastník s provozovatelem Sport-X z. s. uzavřel smlouvu na základě své registrace, je provozovatel oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje za účelem plnění této smlouvy.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, bydliště, email, telefon.
  • Údaje budou primárně zpracovávány automatickým způsobem (počítačově), pomocné zpracování bude probíhat také manuálním způsobem.
  • Osobní údaje budou zpracovávány zejména pro evidenční účely (organizace závodu, výsledkové listiny), mohou být zpracovány pro marketingové a obchodní účely organizátora.
  • Doba trvání zpracování osobních údajů je neurčitá, a to zejména z důvodu uchovávání výsledkových listin. Většina činností vedoucích ke zpracování osobních údajů bude ukončení proběhnutím závodu.
  • Provozovatel Sport-X z. s. je povinen chránit osobní údaje před neoprávněným zpřístupněním těchto údajů třetím osobám.
  • Žádosti a podněty lze podávat písemnou formou popř. osobně, s podepsaným sepisem záznamu o osobním podání, a dále elektronickou formou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem umožňujícím jednoznačnou identifikaci žadatele.
  • Právo na přístup: účastník má právo získat informace o tom, zda a popř. jaké osobní údaje subjektu jsou organizátorem zpracovávány, z jakého titulu, za jakým účelem, komu jsou poskytovány a po jakou dobu budou zpracovávány.
  • Subjekt osobních údajů má právo vznést žádost o výmaz osobních údajů, požadovat opravu nesprávných osobních údajů či podat námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo na stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů.